מערכת שעות ראש העין

מערכת שעות תל אביב - אזורי חן

מערכת שעות תל אביב - כוכב הצפון

!מערכת שעות תל אביב - רמת אביב ג - חדש

ימי חמישי 16:15-17:00

ימי חמישי 15:30-16:15

ימי חמישי 15:30-16:15

ימי חמישי 17:00-17:45