מערכת שעות סניפי תל אביב

 מערכת שעות - אזורי חן - תל אביב

 מערכת שעות - כוכב הצפון - תל אביב

 מערכת שעות - רמת אביב ג' - תל אביב

ימי חמישי 15:30-16:15

ימי חמישי 15:30-16:15

ימי חמישי 16:15-17:00

ימי חמישי 17:00-17:45